RSS

Tag Archives: 슈퍼주니어

떴다 오빠 (Oppa has risen) romanized fanchant

I don’t have much time so I’m only doing the fanchant romanization here (in time for their upcoming stages xD)

Hangeul

*굵은 글씨를 외쳐주세요!! (파란색주황색)

Ah, Ah, 하나, 둘, 셋, Welcome to the Super Show! Let’s Go~!!
My name is DongHae. Let’s party tonight!! (싸! 싸! )

그대의 마음에 불을 질러 (질러) 내가 원조 여자 킬러 (킬러)
문자 썼다 지웠다가 썼다 지웠다가 하게 확 꼬셔볼라
밤에 잠 못 자게 미치도록 가만두지 않아 나를 말릴 생각 하지 마라 그러다가 다친다

아싸 삘 받았어 밤새도록 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까
Hey won’t you take me to funky town
I’m international Baby 123 Let’s go

내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠. Tokyo, London, New York, Paris, 오빠, 오빠.
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar, 이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠.

이리저리 이쁜이 있는 곳에 가서 (HOLLA) 요리조리 다니면서 Shawty Shawty (HOLLA)
오빠오빠 라고 다 불러 난 국제적인 오빠 집에 가지마 라고 하지마 난 모든 이의 오빠

아싸 기분 좋다 오늘 계속 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까
Hey won’t you take me to funky town
I’m international Baby 123 Let’s go

내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠. Tokyo, London, New York, Paris, 오빠, 오빠.
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar, 이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠.

내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠. Tokyo, London, New York, Paris, 오빠, 오빠.
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar, 이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠.

I say 동해. You say 오빠. 동해 (오빠) 동해 (오빠)
I say 은혁. You say 오빠. 은혁 (오빠) 은혁 (오빠)
I say 슈주. You say 오빠. 슈주 (오빠) 슈주 (오빠)

(1,2,3 Break down)

(Uh yeah~~~) 내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠.
Tokyo, London, New York, Paris, 오빠, 오빠
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,
이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠

(Uh yeah~~~) 내가 떴다하면 다 외쳐 오빠, 오빠.
Tokyo, London, New York, Paris, 오빠, 오빠
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,
이쁜이들 다 모여라 떴다 오빠, 오빠

————

Romanization

Ah, Ah, ha na, dul, set, Welcome to the Super Show! Let’s Go~!!
My name is DongHae. Let’s party tonight!! (ssa! ssa! )

Geu dae ye ma eu me bu reul jil leo (jil leo) nae ga won jo yeo ja killer (killer)
Mun ja sseot da ji wot da ga sseot da ji wot da ga ha ge hwak ggo shyeo bol la
Ba me jam mot ja ge mi chi do rok ga man du ji a na na reul mal lil saeng gak ha ji ma ra geu reo da ga da chin da

A ssa bbil ba da sseo bam sae do rok dal lil gga nu gul nae mam dae ro bam sae bu reul ji reul gga
Hey won’t you take me to funky town
I’m international Baby 123 Let’s go

Nae ga ddeot da ha myeon da wae chyeo oppa, oppa. Tokyo, London, New York, Paris, oppa, oppa.
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar, i bbeu ni deul da mo yeo ra ddeot da oppa, oppa.

I ri jeo ri i bbeu ni in neun go se ga seo (HOLLA) yo ri jo ri da ni myeon seo Shawty Shawty (HOLLA)
Oppa oppa ra go da bul leo nan guk je jeo gin oppa ji be ga ji ma ra go ha ji ma nan mo deun i ye  oppa

Assa gi bun jo ta o neul gye sok dal lil gga nu gul nae mam dae ro bam sae bu reul ji reul gga
Hey won’t you take me to funky town
I’m international Baby 123 Let’s go

Nae ga ddeot da ha myeon da wae chyeo oppa, oppa. Tokyo, London, New York, Paris, oppa, oppa.
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar, i bbeu ni deul da mo yeo ra ddeot da oppa, oppa.

Nae ga ddeot da ha myeon da wae chyeo oppa, oppa. Tokyo, London, New York, Paris, oppa, oppa.
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar, i bbeu ni deul da mo yeo ra ddeot da oppa, oppa.

I say Donghae. You say oppa. Donghae (oppa) Donghae (oppa)
I say Eunhyuk. You say oppa. Eunhyuk (oppa) Eunhyuk (oppa)
I say Suju. You say oppa. Suju (oppa) Suju (oppa)

(1,2,3 Break down)

(Uh yeah~~~) Nae ga ddeot da ha myeon da wae chyeo oppa, oppa.
Tokyo, London, New York, Paris, oppa, oppa
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,
I bbeu ni deul da mo yeo ra ddeot da oppa, oppa

(Uh yeah~~~) Nae ga ddeot da ha myeon da wae chyeo oppa, oppa.
Tokyo, London, New York, Paris, oppa, oppa
I’m so cool, I’m so cool, Party like a superstar,
I bbeu ni deul da mo yeo ra ddeot da oppa, oppa

 
2 Comments

Posted by on December 15, 2011 in Super Junior Lyrics

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Sorry Sorry (Remix) – Super Junior (Han | Rom | Eng | Viet)

Song: Sorry Sorry (Remix)
Perform: Super Junior

Hangeul

sorry sorry sorry sorry
sorry~
dance dance dance dance
디기디기오 디기디기오 디기디기오 디기디기오
오오오오오오오오오오오오오오오
가지 마라 가지 마라 그녀는 위험해
매력이 너무 넘치는 걸
하지마라 하지마라 사랑은 위험해
Out of control losing your way
그녀에게 그녀에게 내가 먼저 고백해
사랑하는 사람이 없다면 내게 와줄래
지금부터 지금부터 내가 고백하는 말
네게 먼저 빠져버린 나의 말 들어봐봐봐봐

Sorry Sorry Sorry Sorry
내가 내가 내가 먼저
네게 네게 네게 빠져
빠져 빠져 버려 baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
눈이 부셔 부셔 부셔
숨이 막혀 막혀 막혀
내가 미쳐 미쳐 baby

바라보는 눈빛 속에
눈빛 속에 나는 마치
나는 마치 뭐에 홀린 놈
(이젠 벗어나지도 못해)
걸어오는 너의 모습
너의 모습 너는 마치
내 심장을 밟고 왔나봐
(이젠 벗어나지도 못해)

어딜 가나 당당하게
웃는 너는 매력적
착한 여자 일색이란
생각들은 보편적
도도하게 거침 없게
정말 너는 환상적
돌이킬 수 없을만큼
네게 빠져 버렸어

Sorry Sorry Sorry Sorry
내가 내가 내가 먼저
네게 네게 네게 빠져
빠져 빠져 버려 baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
눈이 부셔 부셔 부셔
숨이 막혀 막혀 막혀
내가 미쳐 미쳐 baby

딴딴 딴따다 따 따란딴
딴딴 딴따다 따

(네게 반해버렸어 baby)

딴딴 딴따다 따 따란딴
딴딴 딴따다 따 따라빠빠라

Hey girl gir gir gir gir gir girl i
눈만뜨면 니 생각 Hey girl
자나깨나 사실 너 하나 밖에 안보여

(말해봐) 맘에 내가
(말해봐)자리 잡았는지
(말해줘) 내게 말해줘
나는 바보 바보 바보

주변 사람들은 말해
내가 너무 적극적
이 세상에 그런 사람
어디 한둘이냐고
그걸 몰라 그녈 몰라
시기하며 하는 말
내가 부럽다면 그건
그대들이 지는 거

Sorry Sorry Sorry Sorry
내가 내가 내가 먼저
네게 네게 네게 빠져
빠져 빠져 버려 baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
눈이 부셔 부셔 부셔
숨이 막혀 막혀 막혀
내가 미쳐 미쳐 baby

딴딴 딴따다 따 따란딴
딴딴 딴따다 따
(네게 반해버렸어 baby)
딴딴 딴따다 따 따라라라
딴딴 딴따다 따 따라빠빠라

Sorry Sorry Sorry Sorry

Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance
dance dance

Sorry Sorry Sorry Sorry
Shawty Shawty Shawty Shawty
Sorry Sorry Sorry Sorry
Shawty Shawty Shawty Shawty

Hey 이제 그만 내게 와줄래
정말 미칠 것만 같아 yeah
난 너만 사랑하고 싶어
절대 다시 한눈 팔 생각 없어 hey

애인이라기보다 친구같은 내가 되고 싶어
너의 모든 고민 슬픔 함께 간직하고파
다시 없을 만큼 만큼 너를 너무 사랑해
내가 바란 사람 니가 바로 그
that that that girl

Sorry Sorry Sorry Sorry
내가 내가 내가 먼저
네게 네게 네게 빠져
빠져 빠져 버려 baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
눈이 부셔 부셔 부셔
숨이 막혀 막혀 막혀
내가 미쳐 미쳐 baby

dance dance dance dance
dance dance dance dance
dance dance dance dance

디기디기오 디기디기오 디기디기오 디기디기오
Shawty~

————
Romanization

sorry sorry sorry sorry
sorry~
dance dance dance dance
Di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Ga ji ma ra ga ji ma ra geu nyeo neun wi heom hae
Mae ryeo gi neo mu neom chi neun geol
Ha ji ma ra ha ji ma ra sa rang eun wi heom hae
Out of control losing your way
Geu nyeo e ge geu nyeo e ge nae ga meon jeo go baek hae
Sa rang ha neun sa ram i eop da myeon nae ge wa jul lae
Ji geum bu teo ji geum bu teo nae ga go baek ha neun mal
Ne ge meon jeo bba jyeo beo rin na ye mal deu reo bwa bwa bwa bwa bwa

Sorry Sorry Sorry Sorry
Nae ga nae ga nae ga meon jeo
Ne ge ne ge ne ge bba jyeo
Bba jyeo bba jyeo beo ryeo baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Nun i bu shyeo bu shyeo bu shyeo
Sum i mak hyeo mak hyeo mak hyeo
Nae ga mi chyeo mi chyeo baby

Ba ra bo neun nun bit so ge
Nun bit so ge na neun ma chi
Na neun ma chi mwo e hol lin nom
(I jen beo seo na ji do mot hae)
Geo reo o neun neo ye mo seup
Neo ye mo seup neo neun ma chi
Nae shim jang eul bal go wan na bwa
(I jen beo seo na ji do mot hae)

Eo dil ga na dang dang ha ge
Un neun neo neun mae ryeok jeok
Chak han yeo ja il sae gi ran
Saeng gak deu reun bo pyeon jeok
Do do ha ge geo chim eop ge
Jeong mal neo neun hwan sang jeok
Do ri kil su eop seul man keum
Ne ge bba jyeo beo ryeo sseo

Sorry Sorry Sorry Sorry
Nae ga nae ga nae ga meon jeo
Ne ge ne ge ne ge bba jyeo
Bba jyeo bba jyeo beo ryeo baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Nun i bu shyeo bu shyeo bu shyeo
Sum i mak hyeo mak hyeo mak hyeo
Nae ga mi chyeo mi chyeo baby

Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda

(Ne ge ban hae beo ryeo sseo baby)

Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda dda ra bba bba ra

Hey girl gir gir gir gir gir girl i
Nun man ddeu myeon ni saeng gak Hey girl
Ja na ggae na sa shil neo ha na bak gge an bo yeo

(Mal hae bwa) Mam e nae ga
(Mal hae bwa)Ja ri ja ban neun ji
(Mal hae jwo) Nae ge mal hae jwo
Na neun ba bo ba bo ba bo

Ju byeon sa ram deu reun mal hae
Nae ga neo mu jeok geuk jeok
I se sang e geu reon sa ram
Eo di han du ri nya go
Geu geol mol la geu nyeol mol la
Shi gi ha myeo ha neun mal
Nae ga bu reop da myeon geu geon
Geu dae deu ri ji neun geo

Sorry Sorry Sorry Sorry
Nae ga nae ga nae ga meon jeo
Ne ge ne ge ne ge bba jyeo
Bba jyeo bba jyeo beo ryeo baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Nun i bu shyeo bu shyeo bu shyeo
Sum i mak hyeo mak hyeo mak hyeo
Nae ga mi chyeo mi chyeo baby

Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda
Ne ge ban hae beo ryeo sseo baby
Ddan ddan ddan dda da dda dda ra ra ra
Ddan ddan ddan dda da dda dda ra bba bba ra

Sorry Sorry Sorry Sorry

Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance
dance dance

Sorry Sorry Sorry Sorry
Shawty Shawty Shawty Shawty
Sorry Sorry Sorry Sorry
Shawty Shawty Shawty Shawty

Hey I je geu man nae ge wa jul lae
Jeong mal mi chil geon man ga ta yeah
Nan neo man sa rang ha go shi peo
Jeol dae da shi han nun pal saeng gak eop seo hey

Ae in i ra gi bo da chin gu ga teun nae ga dwae go shi peo
Neo ye mo deun go min seul peum ham gge gan jik ha go pa
Da shi eop seul man keum man keum neo reul neo mu sa rang hae
Nae ga ba ran sa ram ni ga ba ro geu
that that that girl

Sorry Sorry Sorry Sorry
Nae ga nae ga nae ga meon jeo
Ne ge ne ge ne ge bba jyeo
Bba jyeo bba jyeo beo ryeo baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Nun i bu shyeo bu shyeo bu shyeo
Sum i mak hyeo mak hyeo mak hyeo
Nae ga mi chyeo mi chyeo baby

dance dance dance dance
dance dance dance dance
dance dance dance dance

Di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh
Shawty~

——————
English Translation

orry sorry sorry sorry
sorry~
dance dance dance dance
Di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Don’t go, don’t go, she is dangerous
Overflowed with charm
Don’t do it, don’t do it, love is dangerous
Out of control losing your way
I confess to her to her first
If you don’t have anyone you love, will you come to me?
Starting now, starting now, my confession
I’ve fallen for you, just listen to what I have to say first

Sorry Sorry Sorry Sorry
I I I I first
fall for you for you for you
I’ve fallen fallen for you baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Dazzling dazzling dazzling
Stifled stifled stifled
I’m crazy crazy baby

Inside the eyes staring at me
Inside the eyes it’s as if I’m
As if I’m a guy possessed by something
(Now I can’t even escape)
The way you look when you walk near
The way you look, it’s like you
It’s like you had trampled my heart on the way
(Now I can’t even escape)

No matter where you go, the confidently
smiling you are appealing
That good girl as a peerless beauty
Those thoughts are common sense
Proudly, without a bit of hesitation
You really are a fantasy
So much that I can’t look back
I’ve fallen for you

Sorry Sorry Sorry Sorry
I I I I first
fall for you for you for you
I’ve fallen fallen for you baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Dazzling dazzling dazzling
Stifled stifled stifled
I’m crazy crazy baby

Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda

(I’ve fallen for you baby)

Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda dda ra bba bba ra

Hey girl gir gir gir gir gir girl i
When I just open my eyes, I think of you Hey girl
Asleep or awaken, the truth is I can’t see anyone but you

(Tell me) Inside your heart
(Tell me) did I get a spot?
(Please tell me) Please tell me
I’m a fool fool fool

People around me say
I’m too aggressive
Such a person in this world
Where can you find even just one or two?
You don’t know it, you don’t know her
Words they say in jealousy
If you’re jealous of me
You are losing over it

Sorry Sorry Sorry Sorry
I I I I first
fall for you for you for you
I’ve fallen fallen for you baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Dazzling dazzling dazzling
Stifled stifled stifled
I’m crazy crazy baby

Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda
(I’ve fallen for you baby)
Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda dda ra bba bba ra

Sorry Sorry Sorry Sorry

Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance
dance dance

Sorry Sorry Sorry Sorry
Shawty Shawty Shawty Shawty
Sorry Sorry Sorry Sorry
Shawty Shawty Shawty Shawty

Hey won’t you stop it now and come to me?
I really feel like going crazy yeah
I want to only love you
I have completely no thought of casting my eyes around hey

Rather than a lover, I want to be more like a friend
All your worries, your sadness, I want to share together
I love you so much as there’s no other chance again
The person I wish for is you
that that that girl

Sorry Sorry Sorry Sorry
I I I I first
fall for you for you for you
I’ve fallen fallen for you baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Dazzling dazzling dazzling
Stifled stifled stifled
I’m crazy crazy baby

dance dance dance dance
dance dance dance dance
dance dance dance dance

Di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh
Shawty~

————
Vietnamese Translation

sorry sorry sorry sorry
sorry~
dance dance dance dance
Di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Đừng đi, đừng đi, cô gái ấy quá nguy hiểm
Mê lực quá sức choáng ngợp
Đừng làm thế, đừng làm thế, tình yêu quá nguy hiểm
Mất đi lí trí, khiến ta lạc lối
Người bày tỏ trước với cô ấy là tôi
Nếu không yêu ai thì đến với anh nhé?
Từ giờ phút này đây những lời anh thú nhận
Anh là người bị cuốn vào em trước, hãy nghe anh nói

Sorry Sorry Sorry Sorry
Anh anh anh trước tiên
cuốn vào em vào em vào em
Đã cuốn vào em cuốn vào em mất rồi baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Chói lòa, chói lòa, chói lòa trước mắt
Nghẹn lại nghẹn lại nghẹn lại hơi thở này
Anh phát điên phát điên baby

Ánh mắt nhìn anh chăm chú
Trong ánh mắt ấy anh dường như
Anh như biến thành kẻ bị mê hoặc
(Giờ thì thoát ra cũng không thể)
Hình dáng em bước tới
Hình dáng em, em dường như
Phải chăng trái tim anh đã bị bước chân ấy giẫm lên trước khi em tới?
(Giờ thì thoát ra cũng không thể)

Dù tới đâu cũng thật tự tin
nụ cười của em sao mà cuốn hút
Một cô gái tốt bụng là người đẹp tuyệt trần
Suy nghĩ này cũng là phổ biến
Thật kiêu hãnh, không do dự
Em thực giống như mộng ảo
Như là không còn đường quay lại
Anh đã bị cuốn vào em mất rồi

Sorry Sorry Sorry Sorry
Anh anh anh trước tiên
cuốn vào em vào em vào em
Đã cuốn vào em cuốn vào em mất rồi baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Chói lòa, chói lòa, chói lòa trước mắt
Nghẹn lại nghẹn lại nghẹn lại hơi thở này
Anh phát điên phát điên baby

Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda

(Anh chìm đắm vào em mất rồi baby)

Ddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda dda ra bba bba ra

Hey girl gir gir gir gir gir girl i
Chỉ mỗi mở mắt ra đã nghĩ đến em Hey girl
Dù thức hay ngủ, quả thực trong mắt anh ngoài em chẳng còn ai

(Nói anh nghe) Anh trong trái tim em
(Nói anh nghe) liệu đã chiếm lấy được một chỗ?
(Nói anh nghe nào) Hãy nói với anh
Anh là kẻ ngốc kẻ ngốc kẻ ngốc

Mọi người xung quanh bảo rằng
Anh tích cực thái quá
Người như vậy trên đời này
Chỉ một hai người cũng tìm đâu ra?
Họ không biết được, họ không biết cô gái ấy
Những lời nói ra trong lúc đố kị
Nếu ghen tị với tôi thì điều đó
Chính là các người đang thua rồi

Sorry Sorry Sorry Sorry
Anh anh anh trước tiên
cuốn vào em vào em vào em
Đã cuốn vào em cuốn vào em mất rồi baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Chói lòa, chói lòa, chói lòa trước mắt
Nghẹn lại nghẹn lại nghẹn lại hơi thở này
Anh phát điên phát điên baby

Dddan ddan ddan dda da dda dda ran ddan
Ddan ddan ddan dda da dda
(Anh chìm đắm vào em mất rồi baby)
Ddan ddan ddan dda da dda dda ra ra ra
Ddan ddan ddan dda da dda dda ra bba bba ra

Sorry Sorry Sorry Sorry

Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance
Let’s dance dance dance dance
dance dance

Sorry Sorry Sorry Sorry
Shawty Shawty Shawty Shawty
Sorry Sorry Sorry Sorry
Shawty Shawty Shawty Shawty

Hey bây giờ hãy dừng lại và đến bên anh nhé?
Anh thực sự tưởng như sắp phát điên yeah
Anh chỉ muốn yêu mình em
Không mảy may nghĩ tới liếc nhìn đâu khác nữa hey

Hơn là người yêu, anh muốn trở thành như một người bạn
Muốn cùng mang những tâm tư của em, nỗi đau của em
Như là như là không còn có lần sau nữa, anh yêu em thật nhiều
Em, người anh ao ước, chính là
that that that girl

Sorry Sorry Sorry Sorry
Anh anh anh trước tiên
cuốn vào em vào em vào em
Đã cuốn vào em cuốn vào em mất rồi baby
Shawty Shawty Shawty Shawty
Chói lòa, chói lòa, chói lòa trước mắt
Nghẹn lại nghẹn lại nghẹn lại hơi thở này
Anh phát điên phát điên baby

dance dance dance dance
dance dance dance dance
dance dance dance dance

Di gi di gi oh di gi di gi oh di gi di gi oh di gi oh
Shawty~

Credit:
Romanized + Translated by me
TAKE OUT WITH PROPER CREDIT

This is a little thing I’m doing in celebration of the upcoming Super Show 3 Vietnam ^^ I will try to translate one song they perform in the concert per day ~

 
Leave a comment

Posted by on April 4, 2011 in Super Junior Lyrics

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,