RSS

로꾸거 (Rokkugo) – Super Junior T (Han | Rom | Eng | Viet)

15 Apr

Song: 로꾸거 (Rokkugo)
Perform: Super Junior T

Hangeul
로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해 말
로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해 말

아 많다 많다 많다 많아
다 이쁜 이쁜 이쁜이다
여보게 저기 저게보여

여보 안경 안보여

통술집 술통 소주 만병만 주소
다 이심전심이다 뻑뻑뻑
아 좋다좋아 수박이 박수

다시 합창합시다

로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해말
로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해말

니 가는데는 가니 일요일 수이수
수리수리수 몰랑몰랑몰
아 좋다좋아 수박이 박수
다시 합창 합시다

어제는 거꾸로 오늘도 거꾸로
모두가 거꾸로 돌아가고 있어
내일이 와야해 행복의 시계가
째깍째깍 돌아가겠지

째깍째깍짜깍 원투쓰리포파이브식스
로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해말
로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해말

하파타카차자아사바마라다나가

십구팔칠육오사삼이일땡

아래서 위로 뒤에서 앞으로

모든걸 거꾸로 로꾸거

할아버지 할머니 아저씨 아줌마 남녀노소
짠짠짠
얼씨구 절씨구 빠라빠라 빰빰
모든걸 거꾸로 로꾸거

나갔다오나 나오다갔나
아들 딸이 다 컸다 이 딸들아

다 같은 별은 별은 같다
자꾸만 꿈만 꾸자

장가간 가장 시집간 집시
다 된장국 청국장된다
아 좋다좋아 수박이 박수
다시 합창 합시다

어제도 거꾸로 오늘도 거꾸로
모두가 거꾸로 돌아가고 있어
내일이 와야해 행복의 시계가
째깍째깍 돌아가겠지

째깍째깍째깍 원투쓰리포파이브식스 고
로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해말
로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해말
아 좋다 좋아 수박이 박수
다시 합창 합시다
로꾸거 로꾸거 로꾸거 로꾸거
로꾸거 로꾸거 로꾸거 말해말

—————
Romanization

Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal
Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal

A man ta man ta man ta man a
Da i bbeun i bbeun i bbeun i da
Yeo bo ge jeo gi jeo ge bo yeo

Yeo bo an gyeong an bo yeo

Tong sul jip sul tong so ju man byeong man ju so
Da i shim jeon shim i da bbeok bbeok bbeok
A jo ta jo a su ba gi bak su

Da shi hap chang hap shi da

Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal
Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal

Ni ga neun de neun ga ni i ryo il su i su
Su ri su ri su mol lang mol lang mol
A jo ta jo a su ba gi bak su
Da shi hap chang hap shi da

Eo je neun geo ggu ro o neul do geo ggu ro
Mo du ga geo ggu ro do ra ga go i sseo
Nae i ri wa ya hae haeng bo gye shi gye ga
Jjae ggak jjae ggak do ra ga get ji

Jjae ggak jjae ggak jjae ggak one two three four five six
Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal
Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal

Ha pa ta ka cha ja a sa ba ma ra da na ga

Ship gu pal chi ryuk o sa sam i il ddaeng

A rae seo wi ro dwi e seo a peu ro

Mo deun geol geo ggu ro ro ggu geo

Ha ra beo ji hal meo ni a jeo ssi a jum ma nam nyeo no so
Jjan jjan jjan
Eol ssi gu jeol ssi gu bba ra bba ra bbam bbam
Mo deun geol geo ggu ro ro ggu geo

Na gat da o na na o da gan na
A deul dda ri da keot da i ddal deu ra

Da ga teun byeo reun gat da
Ja ggu man ggum man ggu ja

Jang ga gan ga jang shi jip gan jip shi
Da dwaen jang guk cheong guk jang dwaen da
A jo ta jo a su ba gi bak su
Da shi hap chang hap shi da

Eo je do geo ggu ro o neul do geo ggu ro
Mo du ga geo ggu ro do ra ga go i sseo
Nae i ri wa ya hae haeng bo gye shi gye ga
Jjae ggak jjae ggak do ra ga get ji

Jjae ggak jjae ggak one two three four five six go
Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal
Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal
A jo ta jo a su ba gi bak su
Da shi hap chang hap shi da
Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo
Ro ggu geo ro ggu geo ro ggu geo mal hae mal

——————–
English Translation

Rokkugo rokkugo rokkugo (1) say it
Rokkugo rokkugo rokkugo say it

Ah ~ too many too many too many many
All so pretty pretty pretty
Hey, look at that thing over there

Dear, I can’t see the glasses

Barrel of a pub, give out all kind of soju
It’s all telepathy, puff puff puff
Ah ~ I like it like it, the watermelon claps

Let’s sing the chorus again

Rokkugo rokkugo rokkugo say it
Rokkugo rokkugo rokkugo say it

You are going but are you going? Sunday Swiss
Blurring blurring soft soft soft
Ah I like it like it, the watermelon claps
Let’s sing the chorus again

Backwards yesterday, backwards today too
Everything is turning backwards
Tomorrow has to come, the clock of happiness
is going tictoc tictoc

Tictoc tictoc tictoc one two three four five six
Rokkugo rokkugo rokkugo say it
Rokkugo rokkugo rokkugo say it

Ha pa ta ka cha ja a sa ba ma ra da na ga (2)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ddaeng!

From below to above, from back to front

Everything is backward wardback

Grandfather, grandmother, ajussi, ajumma, people of all ages and genders
Jjan jjan jjan
Rrayhu! Bba ra bba ra bbam bbam
Everything is backward wardback

Are you coming after going out? Or are you going after coming out?
Sons, daughters are all grown, hey these daughters

The stars that look all the same look like stars. Let’s just keep on dreaming

The head of the household marries a woman, a gypsy is married
Everything from bean paste soup becomes fast-fermented bean paste
Ah I like it like it, the watermelon claps
Let’s sing the chorus again

Backwards yesterday, backwards today too
Everything is turning backwards
Tomorrow has to come, the clock of happiness
is going tictoc tictoc

Tictoc tictoc tictoc one two three four five six go
Rokkugo rokkugo rokkugo say it
Rokkugo rokkugo rokkugo say it
Ah I like it likeb it, the watermelon claps
Let’s sing the chorus again
Rokkugo rokkugo rokkugo rokkugo
Rokkugo rokkugo rokkugo say it!

* (1): “거꾸로 Gokkuro” means backwards, so literally “로꾸거 Rokkugo” means backward from the backward (?)
(2): It’s like you’re reading the alphabet in a reversed order

——————–
Vietnamese Translation

Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói
Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói

A nhiều quá nhiều quá nhiều quá đi
Tất cả đều xinh xắn xinh xắn xinh xắn
Này nhìn cái đó ở đằng kia xem

Em à, anh không nhìn thấy kính

Hầm rượu của tiệm rượu đưa ra đủ loại soju
Đều là thần giao cách cảm đây, phụp phụp phụp
A thích thật thích quá, quả dưa hấu vỗ tay

Cùng hát lại điệp khúc nào

Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói
Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói

Cậu đang đi nhưng cậu đi đấy à? Thụy Sĩ ngày Chủ Nhật
Hoa mắt hoa mắt hoa mềm nhũn mềm nhũn mềm
A thích thật thích quá, quả dưa hấu vỗ tay
Cùng hát lại điệp khúc nào

Ngày hôm qua đảo ngược lại, hôm nay cũng đảo ngược lại
Tất cả đang quay ngược lại
Ngày mai phải tới thôi, đồng hồ hạnh phúc
Tíc tắc tíc tắc sẽ quay lại thôi

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc one two three four five six
Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói
Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói

Ha pa ta ka cha ja a sa ba ma ra da na ga

Mười chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một teng!

Từ dưới lên trên từ sau ra trước

Tất cả đều đảo ngược ngược đảo

Ông bà chú thím nam nữ già trẻ
Jjan jjan jjan
Trời là ơi trời ối pa ra pa ra pam pam
Tất cả đều đảo ngược ngược đảo

Là đi ra rồi quay vào hay là xuất hiện rồi mới đi ra?
Con trai con gái tất cả đều lớn rồi, này mấy cô con gái ơi

Mấy ngôi sao hết thảy đều giống nhau trông thật giống ngôi sao
Hãy cứ liên tục chỉ mơ thôi nào

Đích tôn lấy vợ, dân gypsy kết hôn
Tất cả đều canh đậu tương thành men tương đậu
A thích thật thích quá, quả dưa hấu vỗ tay
Cùng hát lại điệp khúc nào

Hôm qua cũng đảo ngược lại, hôm nay cũng đảo ngược lại
Tất cả đang quay ngược lại
Ngày mai phải tới thôi, đồng hồ hạnh phúc
Tíc tắc tíc tắc sẽ quay lại thôi

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc one two three four five six
Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói
Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói
A thích thật thích quá, quả dưa hấu vỗ tay
Cùng hát lại điệp khúc nào
Rokkugo rokkugo rokkugo rokkugo
Rokkugo rokkugo rokkugo nói đi nói

Credits:
Romanized + translated by me
TAKE OUT WITH PROPER CREDITS

 
Leave a comment

Posted by on April 15, 2011 in Super Junior Lyrics

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: